miércoles, 5 de diciembre de 2012

Proposta de guió Els personatges separats per classes, els rics a un costat, pobres a l'altre.
Un entra en escena passejant i li compte a un altre que el seu nebot a difunt, i no saben el motiu. Al moment ve un altre personatge i diu que el porc de la granja, a caigut malalt.
Els tres arriben a la conclusió que és cosa de bruixes.
 Al dia següent, apareix una xiqueta comptant que a somiat amb que unes 'bruixes' ballaven al voltant del foc i orant-li al dimoni. I diu saber els que són.
El poble li creu i jutgen a les suposades bruixes, decidixen cremar-les en la foguera.
 El poble aplaudix al sentir el veredicte.